საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

28 აპრილი

 2020 წელი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში განიხილეს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, რომელსაც ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია უძღვებოდა.

 ანგარიში კანონმდებლებს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა - ჯაბა ფუტკარაძემ წარუდგინა. მისი განცხადებით, ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში -106, შემოსავლების ნაწილში  კი 108 %-ით შესრულდა. რაც შეეხება გადასახდელებს, აქ შესრულების მაჩვენებელი - 105, ხოლო შემოსავლების ნაწილში 198 %-ია, ხარჯვითი ნაწილის  კი 95,3 %.

 კითხვა-პასუხის დასრულების შემდეგ, კომიტეტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს საკითხის პლენარულ სხდომაზე გატანას.

 კანონმდებლებმა ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღეს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ კანონში  შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებითაც. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის - თორნიკე რიჟვაძის მიერ ინიცირებული კანონის პროექტი ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა წარმოადგინა. ჯაბა ფუტკარაძის განცხადებით, ბიუჯეტის ასიგნებების ცვლილება გამოწვეულია ქვეყანაში არსებული საგანგებო ვითარებით და მიზნად ისახავს მოსახლეობის პანდემიისგან მაქსიმალურად დაცვას.

 პროექტის თანახმად, გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება 23 370,3 ათასი ლარით და აქედან 7 310, 0 ათასი ლარი ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტს ემატება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ღონისძიებებისა და საკარანტინე ზონების ორგანიზება-უზრუნველყოფისათვის. 8 882,2 ათასი ლარია გაწერილი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის. უწყება ახალი პროგრამით ბათუმის 170 საწოლზე გათვლილი მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს აღჭურვა-ფუნქციონირებას, რისკ ჯუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებითა და ვირუსით დაავადებული მოსახლეობის  სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს.

  2 413,5 ათას ლარს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სასოფლო-სამეურნეო მიწების დამუშავების  მასტიმულირებელ ღონისძიებებზე, სასათბურე მეურნეობებისა და სხვა აუცილებელი პროგრამების განხორციელებაზე გახარჯავს.

  3 მილიონ 800 ათასი ლარითაა განსაზღვრული სარეზერვო ფონდი, რომლის ნაწილი სასურსათო კალათებით მოსახლეობის უზრუნველყოფას ითვალისწინებს.

 მინისტრის განცხადებით,  საბიუჯეტო ცვლილებები ქვეყანაში პანდემიის დაძლევის შემდეგაც იგეგმება.

 კითხვა-პასუხის დასრულების შემდეგ კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პროექტის პლენარულ სხდომაზე გატანას.

 კომიტეტმა ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტთან დაკავშირებითაც -„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ» სხდომაზე მისმა ინიციატორმა უმაღლესი საბჭოს წევრმა - დავით გაბაიძემ წარმოადგინა. ცვლილება, ობიექტური გარემოების არსებობისას, საკანონმდებლო ორგანოს დისტანციურ მუშაობასა და ქვეყანაში საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის გამოცხადებისას საგანგებო სესიის რეჟიმში მუშაობას ითვალისწინებს.

 უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში შესატანი კიდევ ერთი ცვლილების თანახმად, რომლის ინიციატორი ასევე დავით გაბაიძეა, საკანონმდებლო ორგანოში იქმნება ღია მმართველობის საბჭო, რომლის მიზანიც უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაა.