№89 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - ''საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის ''მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ'' საქართველ

  • თარიღი: 27.04.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP), ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო/ მიღებულია: №  120,  01.07.2020 წელი