№110 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება - ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის გათვალისწინებული ასიგნე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი