№112 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ''

  • თარიღი: 30.04.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი