აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

08 მაისი

                                        დღის   წესრიგი

                                 8 მაისი 2020 წ.   

                                12.00სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.

       მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი