აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

20 მაისი

                      დღის წესრიგი

                  21 მაისი 2020 წელი                                         

                  11:00 სთ

              ბიუროს სხდომათა ოთახი

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/91, 14.05.2020).

   ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

   მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

 

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი