ბრძანება N17 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საგანგებო სესიის პლენარული სხდომის 2020 წლის 21 მაისს გამართვის შესახებ

20 მაისი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი