უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილება N33 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

20 მაისი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი