აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

25 მაისი

დღის წესრიგი

2020 წელი, 27 მაისი                   

13:00სთ.                             

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

 

          მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                         ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

მიბმული ფაილები