08 ივნისი

9 ივნისი,  2020 წელი                            12:00 სთ

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

             აჭარის ავტონომიური   რესპუბლიკის    მთავრობის    თავმჯდომარის ანგარიში მთავრობის საქმიანობის შესახებ