აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში მთავრობის საქმიანობის შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი