16 ივნისი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ”აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე განიხილეს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, რომელსაც ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე უძღვებოდა.

 აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონის პროექტი სხდომაზე ფინანსთა და   ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ -  თინათინ ზოიძემ წარმოადგინა. ცვლილება საინვესტიციო პოლიტიკის ხელშეწყობასა და პრაქტიკაში გამოვლენილი უზუსტობებისა თუ ხარვეზების კორექტირებაზეა ორიენტირებული.

 სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით, კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტის პლენარულ სხდომაზე გატანას.