29 ივნისი

                         დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                  2906. 2020 წელი

                                    12:00 სთ.

                                                                        

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ“ (№09-01-08/66, 18.09.2018) - II მოსმენა.

 

 ინიციატორი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი   

 მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

 

 

მიბმული ფაილები