30 ივნისი

ქალაქი ბათუმი                                30 ივნისი, 2020 წელი

           აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 68-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია 2020 წლის 1 ივლისს, 12 საათიდან.


უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                   დავით გაბაიძე