24 აგვისტო

დ ღ ი ს    წ ე ს  რ ი გ ი

                                                                                                         

                                        2020 წელი, 24 აგვისტო

                        16:00 სთ.

 

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

 

     მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა  და ეკონომიკის მინისტრი

     

 2. საქართველოს კანონის პროექტის „მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ განხილვა.

 

    მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

მიბმული ფაილები