20 სექტემბერი

         

      დღის წესრიგი

20.09.21 წ.

12:00 სთ.

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის გია აბულაძისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განხილვა.

 მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის ლევან ანთაძისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განხილვა.

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის ელგუჯა ბაგრატიონისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განხილვა .

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის მედეა ვასაძისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განხილვა.

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის გიორგი კირთაძისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განხილვა.

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის მამული სურმანიძისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განხილვა.

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. ეთიკის საბჭოში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის 2021 წლის სამოქმედო გეგმაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. 9. ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული უფლების უმაღლესი საბჭოს ფრაქციების მიერ 2021 წლის საგაზაფხულო სესიაზე გამოყენების შესახებ.

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილისაკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები