10 ნოემბერი

10 ნოემბერი, 2021 წელი    15:00 სთ.                           

ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი                     

მისამართი: . ბათუმი, .დიმიტრიადის .N 1                

  

დღის წესრიგი

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022-2025 წლების პრიორიტეტები (№09-01-08/20, 29.10.2021).

             ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე - თორნიკე რიჟვაძე

             მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა (№09-02-15/805, 29.10.2021).

            ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

            მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები