10 ნოემბერი

2021 წლის  10  ნოემბერი   12:00 სთ.                  

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი 

  

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022-2025 წლების პრიორიტეტები (№09-01-08/20, 29.10.2021).

                  მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

                  თანამომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

                                                                         სოციალური დაცვის მინისტრი

 

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების  მიმოხილვა (№09-02-15/805, 29.10.2021).

                მომხსენებელი:  ჯაბა  ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                                   ფინანსთა  და  ეკონომიკის  მინისტრი

 

                თანამომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

                                                                       სოციალური დაცვის მინისტრი

3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის მინისტრის ინფორმაცია, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა და კორონა  ვირუსის საწინააღმდეგო  ვაქცინაციის  პროცესის  მიმდინარეობის  შესახებ.

               მომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე -  ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის მინისტრი

                                                              

მიბმული ფაილები