17 ნოემბერი

12:00სთ.                       

     

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

       მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი _ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/18,17.06.2021წ.);

       მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 18 ნოემბრის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა;

 

4.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა;

5.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2021-2024 წლების ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

 

6.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2021-2024 წლების საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.

მიბმული ფაილები