18 ნოემბერი

18 ნოემბერი, 2021წ.     10:00სთ.                 

დღის წესრიგი

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი;

 

     მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                            ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

 

2.სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტზე;

 

   მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                         კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რეპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

 

  მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                         ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

 

მიბმული ფაილები