18 ნოემბერი

18 ნოემბერი, 2021 წელი    12:00სთ.                   

დღის წესრიგი   

 

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი  ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე - საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ“ (09-01-08/8 25.02.2021წ.);

 

           მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                                                        წევრი

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით  საქართველოს  კანონის  პროექტის  ,,გრანტების  შესახებ“  საქართველოს  კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ“ (09-01- 08/13 22.04.2021წ.);

         მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“.

 

       მომხსენებელი: ფატი ხალვაში - უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე

       თანამომხსენებელი: ცოტნე ანანიძე - უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის

                                                         საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

4.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარული და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ (01.09.2020წ.- 01.09.2021წ.);

      მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე - უმაღლესი საბჭოს ადამიანის აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

5.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ (01.09.2020წ.- 01.09.2021წ.);

     მომხსენებელი: ცოტნე ანანიძე - უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

6.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ (01.09.2020წ.-31.08.2021წ.);

      მომხსენებელი:    მარინე    გვიანიძე    -    უმაღლესი    საბჭოს    საფინანსო-საბიუჯეტო    და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

7.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ (01.09.2020წ.-01.09.2021წ.).

      მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

      

მიბმული ფაილები