20 ივნისი

„იდეები უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის“ - კონკურსის ფარგლებში შემოსული 10 იდეიდან, საკონკურსო კომისიამ, შემდგომი - ხმის მიცემის ეტაპისთვის შეარჩია ხუთი:

1. "უმაღლესი საბჭოს SMS ინფორმაცია"

2. "მიეცი ხმა კანონპროექტს"

3. კონკურსი „ვიცი კონსტიტუცია“

4. "მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობით უმაღლესი საბჭოს მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება"

5. "მობილური აპლიკაცია - SCAapp"

ხმა მიეცით თქვენს რჩეულ იდეას უმაღლესი საბჭოს ახალ ვებპლატფორმაზე - chaerte.sca.ge, გამოკითხვის მოდულის საშუალებით.

იხ ლინკი: https://chaerte.sca.ge/ge/survey/survey 

ხმის მიცემა მიმდინარეობს 2022 წლის 4 ივლისის ჩათვლით.

გაითვალისწინეთ:

ერთი IP მისამართიდან დღეში 1 ხმის მიღებაა შესაძლებელი.