23 ივნისი

                                 დღის წესრიგი

 

                        ბიუროს სხდომათა ოთახი  

 

                              23.06.2022 წ.                

                               11:00 სთ.

 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

  მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე  –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ

 

  მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე  –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი