23 ივნისი

                   23.06.22 წ.

                   14:00 სთ.

 

             

                დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

  1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე (№09-01-08/31,  20.06.2022).

 

    მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

    თანამომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე -  ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის მინისტრი

 

   2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი  მონაცემებისა  და  მიმართულებების  შესახებ  ინფორმაცია.

 

     მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის  მინისტრი

     თანამომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე -  ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  მინისტრი                       

 

  3. თემატური მოკვლევა შშმ  პირთათვის  გარემოს  ხელმისაწვდომობის  შესწავლის  შესახებ

  მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

  4. სხვადასხვა

  - საქართველოს  კანონის  პროექტები: ,,თამბაქოს  კონტროლის  შესახებ“  საქართველოს  კანონში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე’’  საქართველოს  კანონში  ცვლილების  შეტანის  შესახებ’’,  ,,საქართველოს  ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევათა  კოდექსში  ცვლილების  შეტანის  შესახებ’’

   მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

მიბმული ფაილები