განხილული საკითხები ცნობად მიიღეს

18 აგვისტო

        18 აგვისტოს, გაიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა, რომელსაც ამავე კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ წულაძე უძღვებოდა.

         დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები - 1) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა, 2) საქართველოს კანონის პროექტების: „სურსათის/ცხოველის, საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“, კომისიის წევრებმა განხილვის შემდეგ ცნობად მიიღეს.

განცხადებები

დღის წესრიგი