გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი უმაღლეს საბჭოში

03 ნოემბერი

    3 ნოემბერს, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ანა ფირცხალაიშვილი მიიღო.

    საუბარი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სამომავლოდ უმაღლეს სასწავლებელთან  ურთიერთობას შეეხო.

    

განცხადებები