საკონტაქტო ინფორმაცია

18 იანვარი

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

უმაღლესი საბჭოს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის,

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროტოკოლის დეპარტამენტი

 

           (+995 322) 2 28 54 90, (+995 322) 2 28 54 91  

    

           press@sca.ge

         https://www.facebook.com/supremecouncil.ge/

 

           http://sca.ge/geo/contact/59/contact