- ინფორმაცია აპარატში გამოცხადებული კონკურსის წესით შესავსები ვაკანტური თანამდებობების შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი