• აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ჯამბულ კურცხალიძე - ტელ: 228-54-26


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
გიორგი დავითაძე - ტელ: 228-54-51


უფროსი სპეციალისტი:
ანზორ დუმბაძე - ტელ: 228 54 50


უფროსი სპეციალისტი:
ნაზი ჯინჭარაძე - ტელ: 228 54 50


უფროსი სპეციალისტი:
დავით წულუკიძე - ტელ: 228 54 50

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი