• საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ირაკლი ცეცხლაძე - ტელ: 228-54-35


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
 დავით კობახიძე - ტელ: 228-54-35


უფროსი სპეციალისტი:
მაყვალა ჩიხლაძე - ტელ: 228 54 35


უფროსი სპეციალისტი:
ნანა დავითაძე - ტელ: 228 54 35


უფროსი სპეციალისტი:
ლელა ჩაკვეტაძე - მისაღები ტელ: 228 54 71

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი