♦ დეპარტამენტის უფროსი:
   - როინ დავითაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 59 228 54 73 


♦ საფინანსო უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილება

  განყოფილების უფროსი
   - დავით ბერიძე -  ტელ: +995(0) 32 228 54 59, მობ: 599 94 42 96

  უფროსი სპეციალისტი
  - თამაზ დოლიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 30, მობ: 599 94 42 96

  უფროსი სპეციალისტი:

  - მინდია ფალავანდიშვილი - ტელ: +995(0) 32 228 54 68, მობ: 577 58 48 13

  უფროსი სპეციალისტი

  - რუსუდან ბერიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 59

  დამხმარე მოსამსახურე:

  - მურმან სვანიძე +995(0) 32 228 54 69


♦ ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

   განყოფილების უფროსი

   -  დავით შანთაძე ტელ: +995(0) 32 228 54 54

   უფროსი სპეციალისტი

   -  გურამ გაბაიძე ტელ: +995(0) 32 228 54 54

   უმცროსი სპეციალისტი

   - გიორგი დიასამიძე ტელ: +995(0) 32 228 54 54


 ♦ საფინანსო უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილებაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები:

  შრომითი ხელშეკრულება

  - ჯიმშერ გორგაძე

  შრომითი ხელშეკრულება

  - ზურაბ ფაღავა

  შრომითი ხელშეკრულება

  - ბადრი აბულაძე

 სამეურნეო განყოფილება - ჯგუფის უფროსი 

   -                       +995(0) 32  228 54 73

შრომითი ხელშეკრულება

კუკური კუკულავა

შრომითი ხელშეკრულება

ოთარ კოჩალიძე

შრომითი ხელშეკრულება

ნუგზარ მახარაძე

შრომითი ხელშეკრულება

თამარ კალფა

შრომითი ხელშეკრულება

ვერა ბრაკალოვა

შრომითი ხელშეკრულება

ლელა კარტოზია

შრომითი ხელშეკრულება

მანანა ფარტენაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ნარგული ცეცხლაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ჟუჟუნა ცენტერაძე

შრომითი ხელშეკრულება

სერგო იაჩმენევი

შრომითი ხელშეკრულება

გურამ ფუტკარაძე

შრომითი ხელშეკრულება

არჩილ ბერიძე

შრომითი ხელშეკრულება

როსტომ კალანდაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ბადრი უსტიაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

ლაშა მემიშიში

შრომითი ხელშეკრულება

მირიან გეგიძე

შრომითი ხელშეკრულება

დათო ჯაიანი

შრომითი ხელშეკრულება

პაატა ჯინჭარაძე

შრომითი ხელშეკრულება

მურმან ბოლქვაძე

შრომითი ხელშეკრულება

დავით ჩხენკელი

შრომითი ხელშეკრულება

მერაბ ჯაიანი

დამხმარე მოსამსახურე

რომან ბოლქვაძე

დამხმარე მოსამსახურე

თამარ ყიფიანი

შრომითი ხელშეკრულება

ომარ შერვაშიძე


    ♦ დეპარტამენტის დებულება -18.02.2022      (MS Word)                                                                                ♦ დეპარტამენტის დებულება  (ძალადაკარგულია)

განცხადებები

პრეს-რელიზი