✦ ბუღალტერია

მთავარი ბუღალტერი:
ქეთევან რომანაძე - ტელ: 228 54 49

უფროსი სპეციალისტი:
ნინო თავდგირიძე  -  ტელ: 228 54 49

უფროსი სპეციალისტი:
ნიკა დარჩია  - ტელ: 228 54 49

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი