15 მაისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვას გაეცანით ბმულზე ⇓

  https://chaerte.sca.ge/ge/umaghlesi-sabchostvis-tsardgenili-angarishebi