სიახლეების არქივი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 21 ივნისის №16 სხდომა

20.06.2018

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ    1.ინფორმაცია _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ; მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე  - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე    2.მოქ. ანზ ...