♦ ბიუროს გადაწყვეტილება - №2, 20.02.2024 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი  საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალკეული წევრის მოხსენების)  განრიგის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №49, 06.06.2023 - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალკეული წევრის მოხსენების) განრიგის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 27 თებერვლის №6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება  №6, 27. 02. 2023 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალკეული წევრის მოხსენების) განრიგის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №60, 31.10.2022 - "ადაპტური ტექნოლოგიების მხარდამჭერი პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტისათვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №59, 31.10.2022 - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მუსლიმური საკულტო ნაგებობების კანონით დადგენილი წესით აღრიცხვის, შესწავლის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების შესახებ" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტისათვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №58, 31.10.2022 - უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტის წამყვან კომიტეტში განხილვის ახალი ვადის განსაზღვრის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №40, 21.06.2022 - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-08-08/31, 20.06.2022წ.) კანონის პროექტის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებსა და ფრაქციებში განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №30, 24.05.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №29, 24.05.2022 - "აჭარის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი დასახლებების მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის თაობაზე" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტებისთვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №24, 17.05.2022 - "აჭარის მუნიციპალიტეტების ცენტრებში თავისუფალი სივრცეების მოწყობის თაობაზე" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტისათვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №19, 02.05.2022 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №16, 19.04.2022 - "აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/მხარდაჭერის მიზნობრივი პროგრამის შემუშავების შესახებ" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტისათვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №8, 16.03.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №2, 28.02.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგის შესახებ