სიახლეების არქივი

საქართველოსა და ბალტიის ქვეყნების პარლამენტების აპარატების უფროსების შეხვედრა

01.11.2019

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი ზურაბ ჭურკვეიძე, საქართველოს პარლამენტში, ბალტიის ქვეყნების აპარატების უფროსებთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდა.   საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსის - გივი მიქანაძის მისალმების შემდეგ, საკანონმდებლო ორგანოს მ ...

ბიუროს სხდომა

01.11.2019

 უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებსა და ფრაქციებში „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტისა და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვის პროცედურები იწყება. გადაწყვეტილება კ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს №19 სხდომა

01.11.2019

                                               დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი                          1.11.2019 ...