ბიუროს სხდომა

08.06.2020

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მე-11 სხდომაზე, დღის წესრიგის პირველი საკითხი -  ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“  კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ წარმოადგი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 9 ივნისის რიგგარეშე პლენარული სხდომა

08.06.2020

9 ივნისი,  2020 წელი                            12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი              აჭარის ავტონომიური   რესპუბლ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №5 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომი ...

08.06.2020

ქალაქი ბათუმი                                      8 ივნისი, 2020 წელი        აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 8 ივნისის №11 სხდომა

08.06.2020

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი      18:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№09-01-8/92, 03.06.2020. ინიც. მთავრობის თ ...

ონლაინ-შეხვედრა დემოკრატიის სკოლის მონაწილეებთან

08.06.2020

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის - „EECDM-ის“ ონლაინ ანგარიშების ინიციატივის ფარგლებში, ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებსა და პროექტ - “DRIVE Democracy” მონაწი ...