უმაღლეს საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარეს მოუსმინეს

09.06.2020

 „მთავარი მოვლენა ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსი და ანგარიშვალდებულებაა, დღევანდელი დღე გამოხატულებაა იმისა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება პატივს სცემს და ანგარიშს აბარებს მოსახლეობის მიერ პირდაპირი წესით არჩეულ უმაღლეს საბჭოს. ანგარიში ობიექტურად ასახავს მთავრობის საქმიანობას: მსოფლიო ...