№95 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტ ...

25.06.2020

ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე, უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია, ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო/მიღებულია: №123, 05.07.2020 წელი