საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

26.06.2020

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა  ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოხსენებას დაეთმო - ჯაბა ფუტკარაძემ კანონმდებლებს  2021-2024 წლებში სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შ ...