აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №6 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის ...

30.06.2020

ქალაქი ბათუმი                                30 ივნისი, 2020 წელი            აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 30 ივნისის №13 სხდომა

30.06.2020

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                           12:00 სთ.    1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტები _ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და აჭ ...

ცვლილება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის მიზნით

30.06.2020

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მე-13 სხდომაზე, დღის წესრიგის პირველი საკითხი  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი _ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  (I მოსმენა), სხდომაზე საკ ...