ბიუროს სხდომა

20.07.2020

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მე-17 სხდომაზე, რომელსაც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ კარანაძე უძღვებოდა, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრების ვაკანტურ თანამდებობებზე ასარჩევად წარმოდგენილი კანდიდატურების შესახებ“ ...

კანონის პროექტი პლენარული სხდომისთვის მომზადებულია

20.07.2020

 კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, შენიშვნების გათვალისწინებით, მომზადებულია პლენარული სხდომისათვის. შესაბამისი გადაწყვეტილება, კანონმდებლებმა საკონსტიტუციო, იურიდიუ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 20 ივლისის №17 სხდომა

20.07.2020

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                                      პროექტი                                       ...