№138 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ''

18.08.2020

ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით გაბაიძე

ჯილდოების შესახებ კანონის პროექტი 14 ხმით დამტკიცებულია

18.08.2020

 III მომსმენით, რიგგარეშე პლენარულ სხდომაზე, შენიშვნების გათვალისწინებით დამტკიცდა დავით გაბაიძის მიერ სხდომაზე წარმოდგენილი კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ“.  მიღებული კანონის თანახმად, აჭარაში მოღვაწე განსაკუთრებული და ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 17 აგვისტოდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 18 აგვისტოს პლენარული სხდომა

18.08.2020

18 აგვისტო, 2020 წელი                  12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ“. III მოსმე ...

ბიუროს სხდომა

18.08.2020

 კანონის პროექტი-„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ“, რომელიც რეგიონის ღვაწლმოსილი და განსაკუთრებული დამსახურების მქონე ადამიანებისთვის სხვადასხვა სახის ჯილდოს დაწესებას ითვალისწინებს, ბიუროს სხდომაზე განიხილეს. უმაღლესი საბჭოს წევრის - დავ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 18 აგვისტოს №22 სხდომა

18.08.2020

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი              11:00სთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ“ III მოსმენამომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა ...