ბიუროს სხდომა

23.09.2021

 უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მორიგ სხდომაზე დღის წესრიგის პირველ საკითხად უმაღლესი საბჭოს წევრებისთვის: გია აბულაძისთვის, ელგუჯა ბაგრატიონისთვის, ლევან ანთაძისთვის, მედეა ვასაძისთვის, გიორგი კირთაძისთვის და მამული სურმანიძისთვის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საკითხ ...