• თარიღი: 30.07.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით გაბაიძე/მიღებულია I მოსმენით:  №133, 08.08.2020 წელი/მიღებულია II მოსმენით: №136, 17.08.2020 წელიმიღებულია III მოსმენით №138, 18.08.2020 წელი