20 თებერვალი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო გილოცავთ პირველი კონსტიტუციის დღეს!
თავისუფალი საქართველოს ძირითადი კანონი 1921 წლის 21 თებერვალს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო, რომელიც ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების განმტკიცებით გამოირჩევა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი