საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

სტატისტიკური მონაცემები

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლების შესახებ (I კვარტალი, 2017 წელი)

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა  (I კვარტალი 2017)

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლების შესახებ (IV კვარტალი, 2016 წელი)

✦ უმაღლესი საბჭოს მიერ 2016 წელს მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობის შესახებ

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2016

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - IV კვარტალი 2016

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლების შესახებ (სექტემბერი, 2016 წელი)

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლების შესახებ (ივლისი, 2016 წელი)

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - III კვარტალი 2016

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - II კვარტალი 2016

✦ უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - I კვარტალი 2016

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი