• ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის აპარატი

აპარატის უფროსი:
ბაკურ ბოლქვაძე - ტელ: 228-54-29


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
მადონა ლომინაძე - ტელ: 228-54-78


უფროსი სპეციალისტი:
ეკატერინე ბერიძე ტელ: 228 54 76


უფროსი სპეციალისტი:
ირაკლი აბაშიძე - ტელ: 228 54 76


უფროსი სპეციალისტი:
თამაზ ქობულაძე - ტელ: 228 54 76