♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №40, 21.06.2022 - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-08-08/31, 20.06.2022წ.) კანონის პროექტის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებსა და ფრაქციებში განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №30, 24.05.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №8, 16.03.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №2, 28.02.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგის შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი