ბიუროს სხდომა

17.05.2022

   ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“  უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი კომიტეტებში ჩაეშვა განსახილველად.    შესაბამისი გადაწყვეტილება, საკანონმდებლო ორ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 17 მაისის №7 სხდომა

17.05.2022

                                     დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი                                      12:00 სთ. ...